Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

Poradna SON Hradec Králové je regionálním poradenským centrem Sdružení nájemníků ČR, z.s.

Sdružení nájemníků ČR je jednotnou organizací působící na celém území České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá SON svých poznatků z členství v Mezinárodním svazu nájemníků, spolupráce se státními orgány všech stupňů, s orgány samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle.

SON je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. Sdružení zajištuje právní i jiné odborné porady pro fyzické i právnické osoby zdarma. Účelem těchto bezplatných konzultací je poskytnutí zákonných informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.

Podle projektu dle rozhodnutí MMR ČR pro jednotlivé kalendářní roky musí sdružení zajistit nejméně 30 % nákladů z vlastních zdrojů, především příspěvků event. darů, a je oprávněno tyto příspěvky vybírat. V poradně jsou proto poskytovány služby také registrovaným členům na základě jednorázové roční registrace.

Výhody registrovaného členství:

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát členem Sdružení nájemníků ČR. Členům jsou poskytovány rozšířené služby s možností písemných výstupů (podrobnější informace budou poskytnuty poradcem v rámci konzultace).

  • přednostní objednání termínů konzultací
  • poskytnutí výběru příslušných právních předpisů
  • poskytnutí základních smluv a podání
  • možnost písemného výstupu či sepsání listiny

Registrační příspěvek za kalendářní rok činí:

  • po předložení legitimace členům odborových svazů, se kterými máme uzavřené dohody o spolupráci zdarma
  • u fyzických osob (nájemci bytů, uživatelé družstevních bytů, členové společenství vlastníků bytů apod.) 200,- Kč
  • u nevýdělečně činných fyzických osob 100,- Kč
  • u právnických osob (SVJ, BD, obcí a pod.) 2 000,- Kč (nebo smluvní částkou)

Pokud na základě poskytnuté konzultace vyvstane potřeba poskytnutí právních služeb ve větším rozsahu (např. zastupování v řízení před soudem nebo jiným orgánem, může se žadatel obrátit na Českou advokátní komoru. Podrobné informace včetně požadovaných formulářů lze nalézt na www.cak.cz V případě potřeby advokáta lze vyhledat kontakt na www.vyhledavac.cak.cz